Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm
chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới

Gửi bởi Ngọc Phụng trên 25 Tháng Sáu, 2020
| 0

Nếu muốn thực hiện việc chuyển nhượng, cho, tặng thì gia chủ phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Vậy hồ sơ, trình tự, thủ tục giải chấp như thế nào và mất thời gian bao lâu ?

Xóa đăng ký thế chấp là gì ?

Xóa đăng ký thể chấp hay còn gọi là giải chấp là một hình thức giải trừ thế chấp (xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ) đối với tài sản đang ở ngân hàng khi bên thế chấp chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ (đã trả nợ xong). 

xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất theo quy định mới ?

 Hồ sơ đăng ký thế chấp (giải chấp):

Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm và Điều 26 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ xóa đăng ký thế chấp gồm:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK;
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp;
 • Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;
 • Số lượng: 01 bộ
xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký giải chấp:

 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Văn đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
 • Cơ quan có thẩm quyền xóa thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký giải chấp:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Trình tự giải quyết:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký

Theo Điều 29 TTLT số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT. Bạn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, cán bộ tiếp nhận cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; và vào Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.

Bước 4: Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 9 của Thông tư này thì Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới

Trường hợp xóa đăng ký mà không có căn cứ từ chối đăng ký thì trong thời hạn đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chínhGiấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Sau khi ghi vào Sổ địa chínhGiấy chứng nhận, thì ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.

Bước 5: Trả kết quả đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai trả lại cho người yêu cầu đăng ký 01 bản chính các loại giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Giấy chứng nhận có ghi nội dung đăng ký thế chấp, nội dung đăng ký thay đổi, xóa đăng ký hoặc có nội dung sửa chữa sai sót;
 • Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký và Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký có sai sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót.

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Xem thêm: Mua bán nhà đất bằng vi bằng có được sang tên Sổ đỏ?

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

So sánh các bảng liệt kê