Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm
chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Người chung Sổ đỏ không đồng ý bán thì làm thế nào để sang tên?

Gửi bởi Ngọc Phụng trên 1 Tháng Sáu, 2020
| 0

Trường hợp có chung sổ đỏ khi chuyển nhượng thì cần phải có sự đồng ý của tất cả chủ sở hữu. Vậy trong trường hợp người chung sổ đỏ không đồng ý bán thì phải làm gì để hoàn thành thủ tục sang theo theo đúng quy định của pháp luật.

Thị trường nhà đất Đà Lạt nổi bật với đặc thù riêng đó là chung sổ đỏ. Khi tìm mua nhà đất tại Đà Lạt, bạn thường lo lắng về tình trạng sổ chung tại đây, bạn băn khoăn không biết có thể sang tên Sổ đỏ sau khi mua bán đối với các trường hợp sổ chung như thế này.

Bên cạnh đó, nhiều lúc không phải tất cả chủ sở hữu có tên trên cùng 1 sổ đỏ đều có thiện chí đồng ý bán đất.

Người chung Sổ đỏ không đồng ý bán
Có được làm sổ đỏ nếu người chung sổ đỏ không đồng ý bán

Tình trạng sổ chung, làm không ít người e ngại, đặc biệt là trong trường hợp không nhận được sự đồng thuận bán của tất cả các chủ sở hữu. Theo Điều 126 Luật Đất Đai năm 2013:

1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Các trường hợp chung sổ đỏ:

1. Sổ phân quyền:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận…

2. Sổ đồng sở hữu

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Về mặt pháp lý sổ phân quyền và sổ đồng sở hữu đều nó năng lực như nhau.

Xem thêm: Sổ phân quyền và sổ đồng sở hữu – Thủ tục chuyển nhượng nhà ở

Làm thế nào để sang tên nếu người chung sổ đỏ không đồng ý bán ?

Người chung Sổ đỏ không đồng ý bán
Tách thửa để chuyển nhượng

Được phép tách thửa để chuyển nhượng

Theo điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất Đai năm 2013 quy định:

“Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất”.

Như vậy theo quy định trên, trong trường hợp người cùng đứng tên trên Sổ đỏ không đồng ý cho một trong các chủ sở hữu cùng đứng tên trên Sổ đỏ chung này chuyển nhượng ( bán đất) cho người khác, thì chủ sở hữu muốn bán thửa đất của mình có thể thực hiện thủ tục tách thửa để sang tên cho chủ sở hữu.

Hồ sơ và trình tự thủ tục để tách thửa

Người chung Sổ đỏ không đồng ý bán
Hồ sơ và trình tự thủ tục để tách thửa

1. Điều kiện tách thửa:

Trường hợp người cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đồng ý chuyển nhượng thì buộc phải tách thửa để tiến hành thủ tục sang tên Sổ đỏ. Tuy nhiên việ tách thửa phải thỏa mãn các điều kiện:

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có những điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận.

Chỉ khi nào có Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất mới có đầy đủ các quyền theo quy định. Tuy nhiên, quyết định của UBND một số tỉnh, thành quy định không được tách thửa khi không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Hay nói cách khác, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì được phép tách thửa dù trên thực tế khó thực hiện.

  • Đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu (thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu).
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với từng địa phương có thể có những điều kiện riêng nhưng chủ yếu quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Xem thêm: Điều kiện và diện tích tách thửa tại Lâm Đồng mới nhất

2. Trình tự và thủ tục tách thửa:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau

  • Đơn xin tách, hợp thửa đất (01 bản chính);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai và các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (bản chính);
  • Nếu trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất đã hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, trích lục quyết định của toàn án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung thì phải có một trong các văn bản liên quan.

b. Tiến hành:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định. 
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra tính phù hợp quy hoạch sử dụng đất: Trường hợp không đủ điều kiện thông báo nêu rõ lý do không được tách, hợp thửa và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành đo đạc, xác minh; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có chữ ký của chủ sử dụng đất; thu phí theo quy định;
Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên & Môi trường.

Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, phê duyệt việc tách, hợp thửa đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí và ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định

Xem thêm: Thủ tục tách thửa và lệ phí tách thửa tại Lâm Đồng

c. Thời hạn giải quyết

– 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất  thực hiện nghĩa vụ tài chính).
– Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

* Lưu ý:

  • Quy định trên đây không áp dụng đối với quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng.
  • Người chung Sổ đỏ là trường hợp nhiều người có chung quyền sử dụng đất như góp tiền để mua chung một thửa đất,…

Như vậy người chung Sổ đỏ không đồng ý bán đất thì vẫn được quyền chuyển nhượng nếu thửa đất đó chia được theo phần cho từng người và thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định. Hay nói cách khác, thửa đất mà đủ kiện tách thửa thì có quyền tách thửa để chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình.

Bạn thắc mắc và cần giải đáp về các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 091 607 8888 (Ms.Kim Oanh).

ĐỊA ỐC FIVE STARS tư vấn, hỗ trợ toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan, thủ tục mua bán nhà đất, công chứng sang tên… cho khách hàng mua các sản phẩm của Công ty

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

So sánh các bảng liệt kê