Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm
chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Hồ sơ, thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất tại Đà Lạt

Gửi bởi Ngọc Phụng trên 25 Tháng Sáu, 2020
| 0

Làm thế nào để chuyển nhượng hoặc tặng 1 phần thửa đất an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật. Dưới đây là thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất thì các bên không thực hiện thủ tục sang tên luôn mà phải đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tách thửa.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị tách thửa

thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất
Thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất

Điều kiện tách thửa

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa do UBND cấp tỉnh quy định.

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

1. Thửa đất ở hoặc thuộc quy hoạch là đất ở:

a) Đối với đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn):

 • Dạng nhà phố: Diện tích tối thiểu là 40 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m (sau đây gọi chung là đường chính); có kích thước theo mặt đường ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm).
 • Dạng nhà liên kế có sân vườn: Diện tích tối thiểu là 72 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 64 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m.
 • Dạng nhà song lập: Diện tích tối thiểu là 280 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô); tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 224 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).
 • Dạng nhà biệt lập: Diện tích tối thiểu là 250 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 200 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m.
 • Dạng biệt thự: Diện tích tối thiểu là 400 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m.

b) Đối với đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã):

Khuyến khích người sử dụng đất tách thửa đủ diện tích để làm nhà biệt lập, biệt thự, nhà vườn; trường hợp không đủ điều kiện thì diện tích đất tối thiểu là 72 m2, kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

c) Về kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh theo mặt đường) của các thửa đất nêu tại điểm a, b khoản này đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

2. Thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch là đất nông nghiệp: 

Diện tích tối thiểu là 500 m2.

Xem thêm: Điều kiện và diện tích tách thửa tại Lâm Đồng mới nhất

3. Riêng thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và không thuộc quy hoạch đất ở hoặc quy hoạch là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

Việc tách thửa căn cứ vào dự án, quy hoạch chi tiết đã được thỏa thuận, phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ tách thửa

thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất
Thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người có nhu cầu tách thửa chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai và các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (bản chính);
 • Nếu trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất đã hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, trích lục quyết định của toàn án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung thì phải có một trong các văn bản liên quan.

Trình tự, thủ tục tách thửa

Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định. 
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra tính phù hợp quy hoạch sử dụng đất: Trường hợp không đủ điều kiện thông báo nêu rõ lý do không được tách, hợp thửa và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành đo đạc, xác minh; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có chữ ký của chủ sử dụng đất; thu phí theo quy định;
Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên & Môi trường.

c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, phê duyệt việc tách, hợp thửa đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí và ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định

Thời gian thực hiện

thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất
Thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian này không tính ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã.

Trình tự, thủ tục sang tên Sổ đỏ một phần thửa đất

Sau khi tách thửa đối với phần diện tích cần chuyển nhượng, tặng cho thì các bên thực hiện thủ tục sang tên theo 03 bước sau:

Bước 1: Lập và công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Theo điểm a và điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà đất) giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.

 • Nơi công chứng, chứng thực
 • Nơi công chứng: Tại văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng.
 • Nơi chứng thực: Tại UBND cấp xã nơi có nhà đất.
 • Hồ sơ, thủ tục, phí, thù lao công chứng

Bước 2: Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ

Dù thuộc hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

Bước 3: Đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai

Theo khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng, tặng cho nhà đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Xem thêm: Hướng dẫn mới nhất về thủ tục xin cấp sổ đỏ tại Đà Lạt

Trên đây là thủ tục sang tên một phần thửa đất, theo thủ tục này để được sang tên thì người dân phải đề nghị tách thửa. Sau khi tách thửa sẽ thực hiện sang tên với 03 bước: Công chứng hoặc chứng thực, khai thuế và lệ phí, đăng ký biến động. Ngoài ra, pháp luật còn quy định chuyển nhượng, tặng cho nhưng không sang tên sẽ bị phạt nặng, nên người dân cần thực hiện đúng quy định.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

So sánh các bảng liệt kê